Darmowa dostawa od 200 zł!

Szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego „Daikon”

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników (w tym Klientów) w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej, jako” RODO”.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres dostawy, kontaktowy adres email, numer telefonu, informacje o zamówionych Produktach, parametry zamówienia (data, forma płatności i dostawy, cena, korzystanie z Promocji). W przypadku wystawienia faktury przetwarzane są także: NIP oraz firma. W przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przetwarzane są także informacje o numerze konta bankowego Klienta lub numerze karty kredytowej.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Klientem (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO).
 4. Dane osobowe dotyczące określonego zamówienia będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia roszczeń związanych z zamówieniem (tj. nie dłużej niż przez 3 lata od dostarczenia Klientowi Produktu.
 5. Dane osobowe w związku ze złożeniem reklamacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sporu wynikającego ze złożonej reklamacji (podstawa prawna - artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO).
 6. W zakresie, w jakim dane osobowe związane z zamówieniem nie będą potrzebne do rozpatrzenia reklamacji i roszczeń a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisu prawa (obowiązki podatkowe Sprzedawcy – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit c RODO) takie dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni.
 7. Sklep daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy.
 8. Formularz kontaktowy daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w celu nawiązania współpracy lub na wybrany przez użytkownika temat. Skorzystanie z formularza, w celu nawiązania współpracy wymaga podania: a) adresu email (obligatoryjnie), b) imienia i nazwiska (obligatoryjnie), c) tematu (opcjonalnie), d) krótkiego opisu przedmiotów, których ma dotyczyć współpraca (orientacyjna liczba rzeczy, marka, rodzaj) (obligatoryjnie) oraz e) 4 (czterech) zdjęć 4 (czterech) różnych przedmiotów – 2 przedmioty najlepsze oraz 2 najgorsze wg. uznania użytkownika (obligatoryjnie). Skorzystanie z formularza w innym celu niż nawiązanie współpracy wymaga podania adresu email (obligatoryjnie), imienia i nazwiska (opcjonalnie) oraz tematu (opcjonalnie). Sprzedawca przetwarzać może także inne dane, które użytkownik samodzielnie wpisze w formularzu. Dane podane w formularzu zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy wskazanej przez użytkownika, chyba, że zostanie nawiązana współpraca (wtedy zasady przetwarzania danych osobowych określa umowa komisu). W każdej chwili użytkownik może wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji - poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z użytkownikami (artykuł 6 ust. 1 lit f RODO).
 9. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
 10. Sprzedawca niniejszym informuje, że dane osobowe będą przekazane firmie kurierskiej realizującej zamówienie a także do podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy usługi IT (hosting, CRM), usługi księgowe, usługi logistyczne związane z przygotowaniem wysyłki Produktów. Ponadto dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz operatorów płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością zawarcia i wykonania umowy poprzez Sklep.
 12. Klient ma prawo do:
  1. otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych I możliwych odbiorcach danych,
  2. dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  5. żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
 13. Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: hej@daikon.pl.
 14. W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Polityka COOKIES sklepu internetowego „Daikon”

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookieswykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookiesdostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów